'Akkoord over draagmoeders en meerouderschap, rechten vooraf vastgelegd'

Draagmoederschap en gezag voor gezinnen met meer dan twee ouders worden binnenkort geregeld in de wet. Dat meldt RTL Nieuws, dat een concept-Kamerbrief heeft ingezien. De regeringspartijen zouden na maanden van onderhandelingen tot een akkoord...

'Akkoord over draagmoeders en meerouderschap, rechten vooraf vastgelegd'

Draagmoederschap en gezag voor gezinnen met meer dan twee ouders worden binnenkort geregeld in de wet. Dat meldt RTL Nieuws, dat een concept-Kamerbrief heeft ingezien. De regeringspartijen zouden na maanden van onderhandelingen tot een akkoord zijn gekomen. Er wordt al langer gepleit voor nieuwe regelgeving voor draagmoeders en meeroudergezinnen.

Als een kind via een draagmoeder wordt geboren, kan nu pas na de geboorte bij de rechter worden vastgelegd wie de ouders zijn. In de toekomst moet dat al voor de geboorte helder zijn. Voor de bevruchting moeten de afspraken al worden vastgelegd. Een rechter bekijkt vooraf of aan alle voorwaarden voor het draagmoederschap is voldaan.

Draagmoederregister

RTL Nieuws meldt verder dat er een draagmoederregister komt, waarmee kinderen kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn. Ook moet ten minste één van de wensouders en de draagmoeder in Nederland wonen en de Nederlandse nationaliteit hebben. Op de geboorteakte komen volgens RTL Nieuws alleen de namen van de wensouders te staan.

Wel zou de draagmoeder tot het moment van de geboorte of vlak daarna aan de rechter kunnen vragen om de overeenkomst met de wensouders te ontbinden.

Tot vier ouders

Om te voorkomen dat er 'commercieel draagmoederschap' ontstaat, worden extra vergoedingen voor draagmoeders strafbaar. Alleen gemaakte kosten mogen vergoed worden. Het kabinet gaat nog onderzoeken hoe de onkostenvergoeding voor draagmoederschap eruit gaat zien, meldt RTL Nieuws.

Ook de regels voor meeroudergezinnen zouden in het plan veranderen. In de concept-Kamerbrief zou staan dat kinderen straks maximaal vier ouders kunnen hebben. Niet-biologische ouders kunnen 'deelgezag' krijgen, waarmee ze aanwezig kunnen zijn bij doktersbezoeken van het kind of meebeslissen over de schoolkeuze.